Архива Листа лекова до

 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 40/22, 144/22, 40/23, 57/23, 66/23, 67/23, 86/23, 104/23 и 17/24) - постављено 11.08.2023.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:


Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 40/22, 144/22, 40/23, 57/23, 66/23, 67/23, 86/23 и 104/23) - постављено 11.08.2023.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

 

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 40/22, 144/22, 40/23, 57/23, 66/23, 67/23 и 86/23) - постављено 11.08.2023.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 
Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 
Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 
Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 
Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:


Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19, 87/19, 18/20, 43/20, 108/20, 49/21, 51/21- исправка и 60/21) - постављено 27.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19, 87/19, 18/20, 43/20 и 108/20) - постављено 27.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19, 87/19, 18/20 и 43/20) - постављено 27.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19 и 87/19) - постављено 27.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка и 73/19) - постављено 27.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 45/18, 52/18-исправка, 63/18, 90/18, 5/19 и 14/19) - постављено 08.02.2019. до 26.06.2019.

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

 

 

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

 

Лекови који се издају на налог - Листа Б:


 

Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

 

 

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

pdf Легенда и скраћенице

 


 
 
 
Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)
 

pdf Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 45/17, 56/17-исправка, 70/17, 76/17, 87/17, 89/17-исправка, 103/17 и 19/18) - Интерно пречишћен текст - постављено 21.03.2018. до 13.06.2018

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:

Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији - нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета - Листа Д:

Oбјашњењa за ознаке поред појединих лекова у Листи лекова садржана су у делу легенда и скраћенице:

Лекови

Претрага листе лекова

Остало о лековима

Централна комисија за лекове-дневни ред и датум

Систем за праћење доступности лекова

Списак приватних апотека са огранцима са којима РФЗО има склопљен уговор