Начин провере валидности картице

Постоји више начина провере валидности Картице Здравственог Осигурања (у даљем тексту КЗО).

1. Путем апликације на сајту Републичког фонда којој можете приступити ОВДЕ.

2. Путем Веб сервиса намењеног здравственој установи.

Свим установама које са РФЗО имају потписан Уговор о коришћењу података, доступан је вебсервис за преузимање података из информационих система РФЗО. На овај начин је омогућенааутоматска провера осигурања за све КЗО кроз апликацију установе. Апликација здравствене установе, захваљујући интеграцији са информационим системима РФЗО преко веб сервиса, аутоматски обавља проверу до када је КЗО оверена, коришћењем података из информационих система Републичког фонда за здравствено осигурање. Да би се провера извршила, потребно је у одговарајућу форму у програму унети податке о ЛБО или број КЗО после чега се добијају информације о датој КЗО. Није неопходно да установа има читач картица. За коришћење оваквог начина провере КЗО неопходно је поседовање Интернет приступа.

3. Путем апликације "КЗО Читач"

У питању је јавно доступна апликација која очитава податке уписане на картицу. Да би се провера извршила, потребно је покренути апликацију и у читач картица убацити КЗО, а апликација ће излистати податке на одговарајућој форми. Одабиром опције за освежавање података, у апликацији се приказују последњи, ажурни, подаци из информационог система РФЗО. За коришћење оваквог начина провере КЗО, неоходно је поседовање читача картица, као и приступ Интернету. Апликацију можете преузети ОВДЕ .

4. Контактирањем организационе јединице Републичког фонда за здравствено осигурање.

Здравствена установа може контактирати организациону јединицу РФЗО на којој је осигураник пријављен ради следећих додатних услуга. :
- опозив изгубљене картице
- проверу датума до када је картица “оверена”

 

О картици

Изглед и подаци на КЗО

Подношење захтева и уручивање КЗО

Секција за преузимање