Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције

Здравствене установе у којима се обављају кардио-хируршке интервенције утврђују, ажурирају и воде листе чекања у складу са Законом о здравственом осигурању. Медицинско или немедицинско особље здравствене установе именовано од стране директора је задужено за послове формирања, ажурирања и вођења листи чекања у складу са упутствима и одлуком  лекара који су дали индикације за стављање на листу чекања.

Имајући у виду чињеницу да се на реваскуларизацију миокарда by-pass хирургијом и имплементацију вештачке валвуле у појединим здравственим установама чека и више од годину дана, а у другима знатно краће, Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) je 2011. године одлучио да формира Јединствену листу чекања за ове кардио-хируршкe интервенције.

На Јединственој листи чекања налазе се осигурана лица која су се определила да буду стављена на ту Листу и са ње се упућују у установе у којима ће бити оперисана у најкраћем могућем року, а у складу са расположивим капацитетима установа.

Сва осигурана лица која су према подацима здравствених установа пре маја месеца 2011. године уписана на Листе чекања за кардио-хируршке интервенције, на кућну адресу добила обавештење да имају могућност да буду стављена на Јединствену листу чекања, као и упитник који је неопходно да попуне и проследе га РФЗО. Попуњавањем Изјаве о упућивању на кардио-карируршку интервенцију осигурана лица су се изјаснила да ли желе да остану на Листи чекања у установи у којој им је интервенција индикована без обзира на период чекања (заокружила су број 1. на Изјави) или да буду стављена на Јединствену листу (заокружила су број 2. на Изјави).

 

Лица која се определе за Јединствену листу чекања контактирају запослени у РФЗО и преусмеравају их у здравствене установе у којима могу бити оперисана у најкраћем могућем року. Запослени у РФЗО у сталном су контакту са лицима која су задужена на пословима утврђивања, ажурирања и вођења листи чекања у здравственим установама у које су осигурана лица са Јединствене листе преусмерена, као и са осигураним лицима која су у поступку заказивања прегледа ради додељивања очекиваног датума пријема у здравственој установи у коју су преусмерена ради пружања здравствене услуге у што краћем року.

 

 

Листе чекања 

Преглед листа чекања

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције