Здравствена заштита у иностранству

Осигураницима Републичког фонда за здравствено осигурање, под одређеним условима, омогућено је упућивање на лечење у иностранству.

Осигурана лица која привремено бораве у иностранству, уколико им то буде потребно, за време привременог боравка имају право на пружање хитне медицинске помоћи. Међународна сарадња у области здравственог осигурања регулисана је међународним споразумима.

 

Упућивање на лечење у иностранству

Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству

Међународни споразуми

Хитна медицинска помоћ иностраним осигураницима