Вантелесна оплодња - Биомедицински потпомогнуто оплођење

Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу могу бити упућена на број телефона 064/8522-537.

Републички фонд за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Осигурана лица Републичког фонда остварују право на лечење неплодности поступцима БМПО у складу са Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

 

  pdf Упутство за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) - постављено 16.05.2023.

  pdf Упутсво за онкофертилитет - постављено 16.05.2023.

  pdf Обавештење у вези са пружањем услуге БМПО - постављено 16.05.2023.

 

 

  pdf Образац БМПО 1

  pdf Образац БМПО 2

  pdf Образац БМПО 2a

  pdf Образац БМПО 3

  pdf Образац БМПО 4

  pdf Образац БМПО 5

  pdf Образац БМПО 6

  pdf Образац БМПО 7

  pdf Образац БМПО 8

  pdf Образац БМПО 9

  pdf Образац БМПО 9а

  pdf Образац БМПО 10

  pdf Образац БМПО 10а

  pdf Образац БМПО 11

 

pdf Анкета о жељама за потомством - постављено 16.05.2023.

pdf Списак установа - постављено 01.02.2024.

pdf БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА БМПО

 Линк еУПраве преко ког се заказују комисије за БМПО