Међународни споразуми

 

Међународне споразуме којима је дефинисана сарадња у области здравственог осигурања, Република Србија закључила је са 25 државa и 1 провинцијом.

 По принципу осигурања

Свака страна уговорница сноси трошкове коришћења здравствене заштите настале на територији друге стране уговорнице за своје осигуранике и чланове њихових породица.
 
Државе са којима је закључен споразум о здравственом осигурању заснован на принципу осигурања су:

 

Flag_of_Austria Аустрија
Flag_of_Belgium Белгија Flag_of_Romania Румунија
Flag_of_BIH Босна и Херцеговина Flag_of_Slovakia Словачка
Flag_of_Bulgaria Бугарска Flag_of_France Француска
Flag_of_the_Netherlands
Холандија
Flag_of_Italy Италија Flag_of_Croatia Хрватска
Flag_of_Luxembourg Луксембург Flag_of_Montenegro Црна Гора
Flag_of_Hungary Мађарска Flag_of_the_Czech_Republic Чешка
Flag_of_Macedonia Северна Македонија Flag_of_Slovenia Словенија
Flag_of_Germany Немачка Flag of Turkey Турска
Flag of Svajcarska Швајцарска Конфедерација Flag_of_Tunisia.png Тунис
 
 Провинција са којом је закључен споразум о здравственом осигурању је:
 
 

По принципу реципроцитета (територијални)

Трошкови коришћења здравствене заштите падају терет оне државе уговорнице на чијој територији се пружа здравствена заштита.
Државе са којима је закључен споразум о здравственом осигурању заснован на принципу реципроцитета су:

 

Flag_of_the_United_Kingdom Велика Британија

Flag_of_Poland Пољска

 

По принципу рефундације


Осигураници и чланови њихових породица сами сносе трошкове коришћења здравствене заштите у другој држави уговорници, а плаћене износе им рефундира њихово матично осигурање.
Државе са којима је закључен споразум о здравственом осигурању на принципу рефундације трошкова здравствене заштите су:

 

Danska Данска

Norveska Норвешка

Svedska Шведска

 

Републички фонд за здравствено осигурање надлежан је за издавање потрврде о примени правних прописа по споразумима са следећим државама:

 

Flag_of_China Народнa Републикa Кинa Flag_of_Kipar Република Кипар
Flag_of_Rusija Руска Федерација Flag_of_Romania Република Грчка
Flag_of_Azerbejdzan Република Азербејџан Flag_of_Australija Аустралија