Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 15:59)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:00)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 06:08)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.06.2024 12:04)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.07.2024 14:45)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 11:48)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 12:10)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.07.2024 12:23)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 18:56)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.07.2024 00:33)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 11:32)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 16:20)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.07.2024 13:11)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 11:59)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 10:26)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.07.2024 17:13)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2024 13:20)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2024 14:43)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 11:47)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 11:31)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:45)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.07.2024 07:22)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.07.2024 10:26)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.05.2024 07:18)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.06.2024 12:36)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.07.2024 12:52)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 18:10)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.07.2024 12:13)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2024 07:57)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 12:53)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:32)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 15:01)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 10:53)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:10)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.07.2024 11:35)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2024 10:19)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:07)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:00)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 14:09)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 15:41)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 10:45)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2024 12:48)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 18:57)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 12:20)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 14:51)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 13:50)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.07.2024 09:43)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције