Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 14:09)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:36)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2022 11:48)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.11.2022 08:25)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.12.2022 12:00)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.12.2022 05:48)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:05)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:46)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 17:23)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2022 16:08)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 09:54)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.12.2022 06:00)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 17:04)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 11:54)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:04)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 16:10)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2022 08:46)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 11:16)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 07:56)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2022 11:09)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 11:37)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 11:08)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 10:24)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.12.2022 07:57)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2022 13:27)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.12.2022 11:53)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:45)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:53)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:01)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:02)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 07:49)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:11)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 09:55)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 14:08)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:23)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.12.2022 13:37)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:34)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:07)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 12:40)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:46)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 13:02)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2022 09:03)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.12.2022 04:49)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 14:29)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 14:44)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2022 17:29)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције