Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:41)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:01)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2024 11:26)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.02.2024 13:29)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 12:14)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 11:40)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:27)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:34)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:59)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2024 21:42)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:20)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:53)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:39)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:38)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:05)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.02.2024 16:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2024 14:12)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 12:36)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.02.2024 14:24)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:55)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 07:53)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2024 13:26)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.02.2024 09:20)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:00)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 10:53)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 15:02)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 12:11)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:12)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:54)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:19)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 10:11)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 10:35)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:34)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.02.2024 13:37)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 09:49)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:16)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:51)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 15:02)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.02.2024 14:34)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2024 07:21)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 13:24)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:05)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 14:48)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 12:41)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.02.2024 12:57)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције