Уредбе

 

 

Последњи пут ажурирано: 14.08.2018.год.

Плате, накнаде и друга примања

pdf Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама - (интерно пречишћен текст) - постављено 14.08.2018.

План мреже здравствених установа

Преглед захтева, жалби и одговора

* ТАБЕЛУ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАСПОРЕДА И ПОСТЕЉНИХ КАПАЦИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, која је саставни део ове Уредбе можете преузети овде.

Лекови

* Обрасце који је саставни део ове уредбе, можете преузети овде:

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6

* Прилог који је саставни део ове уредбе, можете преузети овде.

 

Информациони систем - Матична евиденција - Централни регистар

Добровољно здравствено осигурање

Допринос

Јавне набавке

СкринингДокумента

Устав

Закони

Статут

Правилници

Одлуке

План здравствене заштите

Обрасци

Статистика и извештаји