Правилници

 

Медицинско-техничка помагалa

pdf ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf Образац ИПФ-П
pdf Техничка књижица


pdf ЛИСТА ПОМАГАЛА - ступа на снагу 19.02.2022. године
pdf ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf Образац ОПП
pdf Образац реверсa

pdf Образац ИПФ
pdf Образац ВС

Обим, садржај права и партиципација

 
               * Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

                             

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2023. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији
 

* Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

pdf Tабела VI

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

Ино осигурање

Здравствене исправе

Укључивање у обавезно здравствено осигурање

Уговарање услуга, цене и накнаде

 

xls  Прилог 1

doc   Прилог 2

doc   Прилог 3

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

 

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

                  xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

xls Прилог 1

doc Прилог 2

doc Прилог 3

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2022. годину – постављено 18.07.2022.

xls Прилог 1

xls Прилог 2

xls Прилог 3

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls  Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

               xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

xls Прилог 1

doc Прилог 2

doc Прилог 3

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

xls  Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

               xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

 

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде


 

pdfОдлукa о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 03.11.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

pdf Одлукa о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 30.09.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 20.08.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 17.08.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 02.07.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

 

               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину

               xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

               xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину


               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2021. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2020. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2020. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2020. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

 

 

 

 
 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2020. годину
 
 
 
 
 

pdf Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2019. годину

pdf Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

pdf Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2019. годину

pdf Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2019. годину

pdf Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2019. годину

pdf Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2019. годину

pdf Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2019. годину

pdf Прилог 8: Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања

pdf Прилог 9: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека

pdf Прилог 10: Списак ДСГ са тежинским коефицијентима

pdf Прилог 11: Категоризација здравствених установа

pdf Прилог 12: Дијагностички сродне групе - дневна болница

pdf Прилог 13: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

               pdf Прилог 14: Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)

 

      

 

 

* Норматив и стандарди рада и цене здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечења болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су саставни део овог правилника можете преузети овде.
* Цене и накнаде обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде

Дијализа

Имплантати

Лекарске комисије

Привремена спреченост за рад

Лекови


Појединачне Листе: А, А1, Б, Ц и Д ("Службени гласник РС", бр. 40/22, 144/22 и 40/23) можете преузети овде.

doc Прилог 1 - постављено 15.04.2022.

doc Образац ЦКЛ 1 - постављено 15.04.2022.

doc Образац ЦКЛ 2 - постављено 15.04.2022.

Контрола

Листе чекања

Заштита права осигураних лица

Јавни дуг

Продужена рехабилитација

Правилници које доноси Министарство здравља

Правилници других министарстава

Правилници других државних органа

 

Документа

Устав

Закони

Уредбе

Одлуке

План здравствене заштите

Обрасци

Статистика и извештаји