Правилници

 

Медицинско-техничка помагалa

pdf ЛИСТА ПОМАГАЛА - ступа на снагу 14.11.2020. године
pdf ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf Образац ОПП
pdf Образац реверсa

pdf Образац ИПФ
pdf Образац ВС

 

pdf Правилник о највишем износу накнада трошкова за Медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања - постављено 27.12.2019.

pdf Правилник о измени Правилника о највишем износу накнада трошкова за Медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања - постављено 24.02.2020.

pdf Прилог 1 - Највиши износи накнада за одређена медицинско-техничка помагала која се издају преко апотеке - постављено 27.12.2019.

            pdf Прилог 2 - Највиши износи накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања преко испоручилаца помагала - постављено 19.02.2020.

           pdf Прилог 3 - Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највиши износи накнада које укључују комплетну услугу - постављено 27.12.2019.

pdf Правилник о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања * (пречишћен текст) - постављено 18.01.2019.   Напомена:  Правилник се примењује  од 24.01.2019.

* Табеле 1 и 2, Списак помагала која се прописују на одговарајућим обрасцима и Обрасце који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf Табела 2: ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА И НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ
pdf ОБРАСЦИ

 

Модел уговора и Јавни позив за испоручиоце за медицинско-техничка помагала можете преузети овде:

pdf Модел уговора са испоручиоцем медицинско-техничких помагала - постављено 16.03.2017.
pdf Јавни позив са испоручиоцем медицинско-техничких помагала - постављено 16.03.2017.

* Табеле 1 и 2, Списак помагала која се прописују на одговарајућим обрасцима и Обрасце који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf Табела 2: ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА И НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ
pdf ОБРАСЦИ

 Највиши износи накнада за медицинско техничка помагала су као прилози 8, 9 и 10 саставни део Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину

Прилог 8: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека

Прилог 9: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

Прилог 10: Списак услуга одржавања медицинскo техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)

 

Модел уговора и Јавни позив за испоручиоце за медицинско-техничка помагала можете преузети овде:

pdf Модел уговора са испоручиоцем медицинско-техничких помагала - постављено 20.01.2015.
pdf Јавни позив са испоручиоцем медицинско-техничких помагала - постављено 20.01.2015.

* Табеле 1 и 2, Списак помагала која се прописују на одговарајућим обрасцима и Обрасце који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf Табела 2: ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА И НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ
pdf ОБРАСЦИ

Обим, садржај права и партиципација

 
               * Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

                              pdf Tабела VI
 

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији
 

* Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

pdf Tабела VI

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

* Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

pdf Tабела VI

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

 

 

 

* Све прилоге (I. - VI.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

 

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

 

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

    који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:
  • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)
  • VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
  • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)
  • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)
  • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)
  • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА


ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији
 
 

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

    који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:
  • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)
  • VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
  • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)
  • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)
  • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)
  • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА


ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

    који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:
  • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)
  • VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
  • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)
  • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)
  • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)
  • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА


ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

    који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:
  • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)
  • VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
  • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)
  • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)
  • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)
  • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА


ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  • који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 - VI.2.3.) (1-11)
 • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 - VI.3.7.) (1-99)
 • VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/
 • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/
 • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/
 • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА
 • VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)
 • VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)
 • VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)
 • VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)
 • VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)


ОБРАСЦИ

 • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ
 • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf (1) Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину - постављено 08.01.2013.

* Све прилоге (I. - VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  • који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 - VI.2.3.) (1-11)
 • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 - VI.3.7.) (1-99)
 • VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/
 • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/
 • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/
 • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА
 • VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)
 • VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)
 • VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)
 • VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)
 • VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)

ОБРАСЦИ

 • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
 • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf  (2) Правилник о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину - постављено 30.12.2013.

Ино осигурање

Здравствене исправе

Укључивање у обавезно здравствено осигурање

Уговарање услуга, цене и накнаде

 

xls Прилог 1

doc Прилог 2

doc Прилог 3

 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

               xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

 

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде


 

pdfОдлукa о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 03.11.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

pdf Одлукa о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 30.09.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 20.08.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 17.08.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

 

pdf Одлука о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину – постављено 02.07.2021. 

xls Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

 

               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину

               xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2021. годину

               xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину


               xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2021. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2021. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2021. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2021. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2021. годину

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2020. годину

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2020. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2020. годину

xls Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2020. годину

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

xls Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2020. годину

 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2020. годину

 

 

 

 
 

xls Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2020. годину

xls Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

               xls Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2020. годину
 
 
 
 
 

pdf Прилог 1: Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2019. годину

pdf Прилог 2: Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2019. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

pdf Прилог 3: Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2019. годину

pdf Прилог 4: Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље за 2019. годину

pdf Прилог 5: Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2019. годину

pdf Прилог 6: Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2019. годину

pdf Прилог 7: Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2019. годину

pdf Прилог 8: Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања

pdf Прилог 9: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека

pdf Прилог 10: Списак ДСГ са тежинским коефицијентима

pdf Прилог 11: Категоризација здравствених установа

pdf Прилог 12: Дијагностички сродне групе - дневна болница

pdf Прилог 13: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

               pdf Прилог 14: Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)

 

          pdf Прилог о накнади трошкова медицинских средстава за пружање услуга лапароскопском методом - постављено 27.12.2019.

 

 

* Норматив и стандарди рада и цене здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечења болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су саставни део овог правилника можете преузети овде.

* Цене лабораторијских здравствених услуга, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде

* Цене и накнаде обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде

Дијализа

Имплантати

Лекарске комисије

Привремена спреченост за рад

Лекови


Појединачне Листе: А, А1, Б, Ц и Д ("Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19 и 87/19, 18/20, 43/20, 108/20, 49/21, 51/21- исправка и 60/21) можете преузети овде.

Прилоге који су саставни део овог Правилника можете преузети овде.

Контрола

Листе чекања

Заштита права осигураних лица

Јавни дуг

Продужена рехабилитација

Правилници које доноси Министарство здравља

Правилници других министарстава

Правилници других државних органа

 

Документа

Устав

Закони

Уредбе

Одлуке

План здравствене заштите

Обрасци

Статистика и извештаји