Упућивање на лечење у иностранство на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2017 год

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године, упутио укупно 429 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 255.871.597,88 динара.

У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен је преглед како следи:

За 375 захтева је одобрено упућивање на лечење у иностранство код осигураних лица старости до 18 година живота, од којих је 50 упућено на лечење у Италију у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења. У Италију је упућенo 10 пацијентa у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 4 пацијента ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Енглеске ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду и ангажовање иностраног медицинског стручњака из Немачке за лечење 3 пацијента у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. За 2 пацијента одобрено лечење у Енглеској због урођених комплексних срчаних мана. Из области неурохирургије код 2 пацијента одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрена су 3 захтева ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Турској, 1 пацијент за Гама нож у Турској и 1 пацијент за хируршку интервенцију у Француској. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је 5 захтева за лечење у Белгији, 3 у Швајцарској и 1 у Енглеској. Из области ОРЛ одобрена 2 захтева за лечење у Италији. За област нефрологије одобрено лечење 1 пацијента у Италији и лечење из области урологије за 1 пацијента у Немачкој. По основу ниске инциденце 1 пацијент из областу ОРЛ упућен на лечење у Немачку, 1 пацијент упућен у Енглеску ради операције реналне артерије, 1 пацијент упућен у Русију ради ортопедске операције, 1 пацијент упућен у САД из области урологије. За 282 пацијента је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести.

За 54 захтева адултних осигураних лица је одобрено упућивање на лечење у иностранство, од којих су одобрена 18 захтева пацијената у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења у Италији. Из области неурохирургије за 6 пацијената одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрен је 1 захтев ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Италији. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду и кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Немачке ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. Такође, због комплексних урођених срчаних мана одобрено је лечење 1 пацијента у Немачкој и 1 пацијента у Енглеској. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрена је 2 захтева за лечење у Белгији, 1 у Француској, 9 у Швајцарској и 1 у Чешкој. Из области нефрологије и урологије одобрен 1 захтев за посттрансплантационо праћење у Аустрији. Из области ОРЛ одобрен 1 захтев за лечење Француској. По основу ниске инциденце из области ОРЛ 1 пацијент упућен у Италију.