Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада 57 здравствених установа у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу:  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/.