Обавештење

Обавештавамо осигуранике Републичког фонда за здравствено осигурање да од 1.12.2017. године захтеве за издавање картице здравственог осигурања, могу поднети преко Портала е-управа и на шалтерима филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање.
ЈП Пошта Србије од 1.12.2017. године не прима захтеве за издравање картице здравственог осигурања, због истека Уговора о реализацији Закључка Владе РС 05 број:180-10800/2016 од 9.11.2016. године.