Продужено важење потврда за ослобађање партиципације

Републички фонд за здравствено осигурање обавештава осигуранике да ће потврде за ослобађање плаћања партиципације издате за 2019. годину и касније, важити и током ове године, као и потврде за лечење болести уста и зуба.

РФЗО је о важењу поменутих потврда обавестио све здравствене установе са којима има уговор о пружању здравствене заштите.