ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И ОПЕРАЦИЈА КАТАРАКТЕ И У ПРИВАТНИМ БОЛНИЦАМА О ТРОШКУ РФЗО

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је уговоре са приватним здравственим установама за пружање услуга вантелесне оплодње и операције катаракте за 2024. годину.

Ове године вантелесна оплодња о трошку Фонда може да се обави у 16 приватних клиника, што је једна више него претходне године. Операцију сенилне и пресенилне катаракте осигураници ове године могу да обаве у 28 приватних болница, међу којима су и две нове.  

Право на вантелесну оплодњу о трошку обавезног здравственог осигурања имају жене до 45 година и то неограничен број покушаја за прво дете, односно два стимулисана покушаја и три криоембриотрансфера за друго дете.

Вантелесна оплодња на терет РФЗО омогућена је женама до 45 година и уз помоћ донираних репродуктивних ћелија – три стимулисана поступка и три криоембриотрансфера уз један увоз репродуктивног материјала.

Списак приватних установа у којима се наведене услуге могу обавити на терет обавезног здравственог осигурања објављен је на сајту РФЗО.

Подсећамо, вантелесна оплодња и операција катаракте могу се обавити и у државним здравственим установама.