Новине у вези са биомедицински потпомогнутим оплођењем од 15.06.2020. године

У складу са популационом политиком Републике Србије, Републички фонд за здравствено осигурање од 15.06.2020. године омогућиће шира права осигураним лицима-женама у вези са поступцима лечења неплодности поступцима БМПО. С тим у вези, осигураним лицима-женама даће се могућност на неограничени број покушаја БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања ради добијања првог детета уз оцену струке. Такође,  старосна граница за осигурана лице-жене са 42 године живота помериће се на 43 године живота старости у тренутку добијања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО. Паровима ће се омогућити и олакшица око прибављања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО, тако што ће сама процедура око прибављања исте бити на једној комисији.

Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу могу бити упућена на број телефона 064/8522-537.