Директорка РФЗО у обиласку Филијале Нови Пазар

Директорка РФЗО докторка Сања Радојевић-Шкодрић боравила је у Новом Пазару и одржала састанак са директорима свих здравствених установа у Новом Пазару, али и околних градова. Она је истакла задовољство функционисањем рада фонда и сарадње са здравственим установама. На састанку директорке РФЗО-а говорило се о проблемима са којима се руководиоци свакодневно сусрећу. “Политика Републичког фонда је партнерски однос са здравственим установама, тај партнерски однос наставаљамо да развијамо и да унапређујемо. Циљ нам је да се настави овако, заиста јако добро стање које смо овде видели, да се кавлитет и континуитет ових здравствених услуга које су по нашим проценама данашњим јако добре, да се задржи, али исто тако да се унапреди и довођењем нових стручњака, увођењем нових метода и нових иновативних лекова”, истакла је проф.др Сања Радојевић Шкодрић.