Уступање читача електронских картица здравственим установама без накнаде

За очитавање података на чипу картице обавезног здравственог осигурања у поступку остваривања права  неопходни су читачи електронских картица.

Читачи су неопходни организационим јединицама Републичког фонда и здравственим установама из Плане мреже здравствених установа, ради лакшег и бржег остваривања права осигураника.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је одлуку о уступању читача електронских картица одређеним здравственим установама без накнаде.

Поступак јавне набавке читача електронских картица спроведен је у 2013. години, и по закљученом уговору са добављачем, Републички фонд је купио укупно 8560 комада читача електронских картица, по цени од 553,20 динара по комаду.

Напомињемо да ће за проверу датума до којег је оверена картица здравственог осигурања здравственим установама и даље бити на располагању веб сервис Републичког фонда за проверу исправе о осигурању као и други начини провере исправе о осигурању, а све у циљу наставка активности по устаљеној процедури.