Објављен Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља донела је Народна скупштина на седници од 26.11.2013. године. Наведени закон објављен је у „Службеном гласнику РС“ 27.11.2013.године када је и ступио на снагу. Текст овог закона можете преузети са стране Документи-Закони-Здравствена заштита јавног сајта РФЗО.