Закони

Последњи пут ажурирано 10.04.2019.

Здравствено осигурање

Здравствена заштита

Осигурање

Доприноси

Здравствена документација

Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

Лекови

Заштита становништва

Права пацијената

Коморе

Јавно здравље

ВТО

Трансплантација

Трансфузија

Финансије

Генетске болести

Јавне набавке

Међународни уговори

Електронски подаци

Заштита података

pdf Закон о заштити података о личности (пречишћен текст) - постављено 08.08.2013.
pdf Закон о тајности података - постављено 22.08.2013.

 

Документа

Устав

Уредбе

Правилници

Одлуке

План здравствене заштите

Обрасци

Статистика и извештаји