Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Месечни износ доприноса за укључивање у обавезно здравствено осигурање у 2021.години 2.925,41 динара