Приходи и расходи РЗЗО за 2010. годину

Структура прихода за 2010.годину
prihodi2010-c
 
Структура расхода за 2010.годину
rashodi2010-c