Промена адреса лекарских комисија и испостава

Првостепене лекарске комисије Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале Београд за Раковицу, Чукарицу, Барајево, Стари град,  МУП, ЖТП,  Врачар, Вождовац, Звездару, Палилулу и Савски Венац, које су надлежне за доношење медицинске оцене о привременој спречености за рад преко 30 дана (боловање), као и Другостепена лекарска комисија и Комисија за тотално аудиолошко испитивање, од понедељка 3. августа 2015.године, заседају у просторијама РФЗО-а у Владетиној улици од 1-3.

Лекарска комисија за Земун и даље заседа у Земуну у Улици Господска број 25, а лекарска комисија за Нови Београд и Сурчин на Новом Београду у Улици Омладинских бригада број 104.

Истовремено наводимо да ће од 3.августа испостава Вождовац Филијале Београд, бити измештена у просторије огранка Дома здравља Вождовац “Шумице” у Устаничкој улици број 125б, док ће испоставе Врачар и Звездара радити у Булевару Краља Александра број 70.

Предаја захтева за обрачун накнаде зараде за време привремене спречености за рад за послодавце са подручја испостава Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, вршиће се у Булевару краља Александра бр. 70.

Радно време испостава и лекарских комисија је од 7.30 до 15.30.