Набавка лекова за лечење депресије

На основу података добијених из апотека, а који се односе на проблеме у набавци лекова са Листе лекова, уочено је да постоји несташица лека sertralin филм таблете од 50 и 100 милиграма, за који је носилац дозволе за лек фармацеутска компанија “Pfizer”. Након обраћања РФЗО наведеној компанији о разлогу и трајању проблема у снабдевању наведеним леком, обавештени смо да је до застоја у испоруци дошло због проблема са добављачем активне супстанце на глобалном нивоу и да ће пацијентима оболелима од депресије њихов лек „sertralin“ филм таблете од 50 и 100 милиграма,  бити омогућен тек крајем године.

Тим поводом обавештавамо надлежне лекаре и осигурана лица, да се на Листи лекова за лек sertralin филм таблете 50мг и 100мг налазе лекови од више различитих произвођача и то: Haupt Pharma Latina S.R.L, Здравље а.д, Хемофарм а.д, Галеника а.д. и Славиамед у сарадњи са Крка Товарна здравил д.д. До  нормализације набавке поменутог лека, пацијенти могу да се лече леком од других произвођача који се налазе на Листи А лекова.   Подсећамо да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео поступак централизоване јавне набавке за све наведене лекове, осим за лек произвођача Галеника а.д. за који нико од понуђача није доставио понуду, због чега је поступак и обустављен.