Промена закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања

   

Министарство здравља жели да прошири права осигураника како би имали потпуну здравствену заштиту. Промена закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања је у надлежности Министарства здравља - Телевизија "RTV1"