Плаћање здравственог осигурања

   

Сви обвезници морају плаћати здравствено осигурање!

Држава није у могућности да надокнади њихова дуговања - Телевизија "Prva"