Сочива стижу, жалбе понуђача одбијене као неосноване

 

У здравствене установе наредних дана стиже 15 000 интраокуларних сочива, која су требала да буду испоручена још у априлу месецу, јер је Републички фонд за здравствено осигурање поступак набавке сочива у укупној количини од 24 373 покренуо још 4. Фебруара, а оквирни споразум са добављачем донет је 20 марта.2014. Убрзо потом РФЗО је успео да здравственим установама буде испоручено 12 328 сочива

Од тог тренутка, нажалост, други понуђачи су перманентно улагали неосноване жалбе са отвореном намером да блокирају процес набавке сочива. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки као маскималан рок у одлучивању по питању уложене жалбе неког од добављача има 45 дана ( по жалби)
РФЗО је поменутој комисији упутио чак две ургенције указујући на неопходност да се поступак брже оконча, подсећајући да је покренут још 4. Фебруара и указујући на велики проблем листа чекања са којима се суочавају пацијенти и лекари.

Најзад 7.октобра. РФЗО-у је, после пола године чекања, достављено Решење Републичке комисије које јасно показује да су жалбе понуђача биле неосноване и да је Сектор за јавне набавке РФЗО-а поступак јавне набавке спровео по закону у целости.

У здравствене установе наредних дана стиже 15 000 интраокуларних сочива, која су требала да буду испоручена још у априлу месецу
РФЗО не располаже никаквим могућностима да спречи неосновано обарање тендера од стране понуђача и њихове манипулације, а чије жртве су примарно болесни људи.

09.10.2014.