Доношење одлука засновано на доказима у здравству централне и источне Европе

Секција за фармакоекономију Савеза фармацеутских удружења Србије организовала је IV Међународну конференцију са темом : “Доношење одлука засновано на доказима у здравству централне и источне Европе”.
Циљ конференције је био да се представе особености доношења одлука у здравству у Европи, са посебним освртом на земље у централној и источној Европи , укључујући и Србију. Задатак конференције је био и да помогне свим учесницима да унапреде квалитет здравственог система бољим коришћењем фармакоекономских анализа и извештаја за процену здравствених технологија. На овом важном скупу представљене су и најбоље праксе приликом доношења одлука у процесу формирања цена и рефундације у Европи, нове фармакоекономске методе и технике истраживања исхода и нови стандард у  здравствено економском моделовању.
Учесници конференције били су експерти за здравствену економију из Велике Британије, Немачке, Аустралије, Пољске,  Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, као и експерти Светске банке.
Уводни говор одржао је директор Републичког фонда за здравствено осигурање, Проф. др Момчило Бабић:

15. мај 2014. године, 9:30, Хотел Зира, Београд


Даме и господо, драги пријатељи и колеге,

Драго ми је што сам данас са вама и што имам прилику да отворим Четврту међународну конференцију о фармакоекономији.

Републички фонд за здравствено осигурање је национална, јавна организација која обезбеђује обавезно здравствено осигурање држављанима Републике Србије.
Као што знате, здравствени систем Србије се заснива на принципима једнакости и солидарности. Грађани уплаћују доприносе за здравствено осигурање у процентуалном износу према својим приходима и финансијској моћи, а услуге здравствене заштите користе у складу са својим потребама.

  Развој нових здравствених технологија, посебно нових лекова, игра важну улогу у унапређењу здравља и развоју здравствених система. Процена последица у вези са увођењем и коришћењем здравствених технологија може да помогне у доношењу одлука којима се решавају проблеми како у вези са равноправношћу, тако и у вези са ефикасношћу.

Новоосновани Сектор за фармакоекономију у Републичком фонду за здравствено осигурање, као и будућа Служба за процену здравствених технологија која би требало да буде основана као део Пројекта II Светске банке за реформу здравства Србије, треба да играју важну улогу у систему здравствене заштите Србије подржавајући доношење одлука заснованих на доказима у области политике и праксе здравствене заштите.

Иако је процена здравствених технологија најразвијенија у државама западне Европе, све већа је заједница на глобалном нивоу која је заинтересована за развој и коришћење процене здравствених технологија (ХТА). Прва приоритетна област је унапређење разумевања концепта ХТА разменом знања и искустава у државама са средњим нивоом прихода међу здравственим радницима, креаторима политика, академским организацијама, индустријом и удружењима пацијената.

Други приоритет је изградња капацитета, будући да већина земаља нема обучено и искусно особље за вршење активности ХТА, тумачење и употребу ХТА резултата, као ни у тумачењу и употреби фармакоекономских извештаја за увођење нових лекова.

С друге стране, доношење одлука је једна од централних активности управљања и представља огроман део процеса имплементације. То је студија у циљу идентификације и избора алтернатива на основу вредности и склоности људи које доносиоци одлука представљају. Доношење одлуке подразумева да постоје алтернативни избори које треба размотрити, а у том случају не желимо само да идентификујемо што је могуће више ових алтернатива, већ да изаберемо ону која има највећу вероватноћу успеха или ефективности и која најбоље одговара нашим циљевима и вредностима.

РФЗО планира да настави са реформама у овој области и да предложи Влади нову националну фармакополитику. Снажно подржавамо доношење одлука на бази доказа у области лекова, као и развој партнерства са међународним и регионалним организацијама за процену здравствених технологија. Жељно ишчекујемо формалну сарадњу међу државама у области процене здравствених технологија.

Пре него што завршим, желео бих да се захвалим сваком од вас на присуству овој конференцији и што сте својом стручношћу допринели нашем скупу. Поседујете знање и искуство који ће нам помоћи да утремо свој пут у будућност. Посебно бих желео да се захвалим Светској банци за подршку конференцији и што нам омогућава да сазнамо више о овим важним темама. Молим вас да и даље будете ангажовани и да нам помогнете да обликујемо будућност система здравствене заштите Србије.
Свима вама желим успешну конференцију!

 


Хвала.