Интервју са директором РФЗО

Србија најмање у Европи издваја за здравство по глави становника.

Републички фонд за здравствено осигурање наследио је потраживања од око 850.000.000 еура. Око 300.000.000 еура од целукупног износа је ненаплативо и потражује се између  осталог од предузећа у реструктуирању.

Нема повлашћених када је у питању избегавање плаћања здравственог осигурања.

РФЗО апелује на државу да се нађе системско решење за стара потраживања. Све је то у интересу, пре свега пацијената и грађана Србије.

Грађанима је бесплатно дата на коришћење апликација "Пронађи лек" уведена како би грађанима олакшала проналажење жељеног лека у најближој апотеци.

Квалитет лекова које користе грађани Србије је контролисан и на високом нивоу.

Фонд није и не може бити одговоран за недостатак лекова и медицинских средстава, јер је обезбедио сва потребна средства.

Овакве ситуације се тренутно могу јавити као резултат не сналажења здравствених установа у домену јавних набавки, а РФЗО им у томе помаже сходно својим ингеренцијама.

Београдска хроника - интервју са директором РФЗО, проф. др Момчилом Бабићем