Бескомпромисно заштитити права осигураника

 

У здравственим установама у Београду почели су да раде Заштитници права осигураника, а током наредних месеци Заштитници осигураника почеће са радом и у здравственим установама широм Србије

Основни задатак заштитника осигураника је да се бори да сваки пацијент оствари своја права на здравствену заштиту и права из здравственог осигурања. Са пилот пројектом почело се у Београду где ће 22 заштитника осигураника бити на услузи пацијентима у 42 здравствене установе. Директор Републичког фонда за здравствено осигурање Момчило Бабић посетио је Клинички центар Србије, где је отворена једна од канцеларија заштитника осигураника, и разговарао са пацијентима.

Проф. др. Момчило Бабић, директор РФЗО-а:
Против корупције и обмана у здравству се морамо борити на сваком кораку. Почели смо од главе, од Клиничког центра Србије и овде се отвара прва канцеларија. Грађани од данас имају прилику да се обрате конкретној особи која ће им пружити сву неопходну помоћ у остваривању здравствене заштите, техничку и сваку другу. Све што је везано за остваривање здравствене заштите, за остваривање права у здравственом осигурању, све што је везано за указивање помоћи кад је административна грешка. Неко долази из Пирота, није печатом оверен упут, наша канцеларија реагује одмах и маилом тражи сагласност од Пиротске филијале и грађанин добија одговарајућу помоћ.

У свакој здравственој установи на огласној табли биће истакнуто име, презиме и број телефона заштитника осигураника, тако да сваки пацијент уколико има потешкоће у остваривању својих права може да их позове.

Миљко Ристић, директор КЦС:
Функција заштитника пацијентових права је постојала и раније. Међутим сада је то подигнуто на један сасвим други ниво обзиром да је ту функцију раније вршио службеник запослених у Клиничком центру Србије па се у основи поставило питање да ли ће он стварно реално и објективно да реши питање жалби пацијената. Сада ову функцију врше службеници РФЗО-а.

Заштитник осигураника је важан сегмент у контролном систему РФЗО-а. Организован са циљем да осигураник добије своја права из здравственог осигурања.

Чедомир Чупић, председник Савета за људска права борбу против корупције и обмана у здравству:
    Здравствени систем једне земље је један од најважнијих система и најосетљивијих система. Нико није поштеђен од болести и богати и сиромашни и то је нешто где се можда најбоље показују како неки систем функционише, односно како се задовољавају њихове потребе. А те потребе нису везане само за болесне већ у будућности вероватно и за превенцију и ово је један добар почетак да један систем се уреди.

    Задатак заштитника је да редовно обилази одељења установе за коју је задужен, лежеће пацијенте у болницама и клиничким центрима, амбуланте и чекаонице у Домовима здравља.

 Верица Лазић, директорка сектора контроле:
    Он неће седети у канцеларији, биће на услузи осигураним лицима како на одељењима тако и Поликлиникама по чекаоницама. Значи у случају да он не може да реши проблем са руководством здравствене установе обавестиће сектор контроле, контрола ће извршити контролу уговорних обавеза и изрећи меру здравственој установи.
Ако сама здравствена установа не пружи осигуранику услугу или му је пружи у мањем облику, сектор контроле ће примењивати прекршајне мере по којима давалац услуге може да буде кажњен и новчаном казном од три стотине хиљада динара до милион динара.