Објављен позив за уговарање са приватним апотекама за 2014.годину

Републички фонд за здравствено осигурање упутио је јавни позив свим заинтересованим апотекама, које нису у Плану мреже, за закључивање уговора за 2014.годину ради пружања услуге издавања лекова и одређених врста помагала који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима РФЗО.

Документ је постављен на јавни сајт РФЗО у делу Инфо лекови - Уговарање са приватним апотекама.