Обавештење у вези са пресељењем испоставе Звездара

Због пресељења, испостава Звездара неће радити 23.03.2018 године, а од 26.03.2018 године испостава Звездара ће радити на адреси Владетина 5.