Извештај о обиласку филијала Ужице и Чачак

У склопу редовних активности, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић Шкодрић посетила је филијалу за Златиборски округ са седиштем у Ужицу, као и филијалу за Моравички округ са седиштем у Чачку. Током посете, в.д. директора се упознала са радом и проблемима запослених у филијалама и припадајућим испоставама, као и проблемима осигураника на територији ових филијала, а све у циљу сагледавања предуслова за унапређење система како би исти постао ефикаснији и у сваком тренутку на услузи грађанима.