Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2021. годину са даваоцима здравствених услуга ван Плана мреже-приватне апотеке, услуге БМПО, ХБО, операцију катаракте и медицинско-техничка помагала. Јавни позиви и пратећи документи могу се наћи на падајућој листи у банеру „Даваоци здравствених услуга“.